trình duyệt Google Chrome

Người dùng nên cập nhật Google Chrome 89 ngay lập tức

Người dùng nên cập nhật Google Chrome 89 ngay lập tức

14:55, 03/03/2021

Mới đây, Google đã chính thức phát hành bản cập nhật Chrome 89 cho người dùng Windows, Mac và Linux nhằm khắc phục lỗ hổng zero-day nghiêm trọng.