Ứng dụng Yahoo Finance

Ứng dụng Yahoo Finance ‘bốc hơi’ tại Trung Quốc

Ứng dụng Yahoo Finance ‘bốc hơi’ tại Trung Quốc

11:01, 22/10/2021

Yahoo Finance dường như là ‘nạn nhân’ mới nhất của quy định siết chặt Internet tại Trung Quốc. Ứng dụng đã biến mất trên chợ App Store nước này.