vải thiều Bắc Giang

Thêm 3 tấn vải thiều Bắc Giang “cập bến” châu Âu

Thêm 3 tấn vải thiều Bắc Giang “cập bến” châu Âu

14:47, 23/06/2021

Có thể nói, đây là những tấn nông sản đầu tiên được xuất khẩu sang EU qua mô hình “Thương mại điện tử xuyên biên giới” trên nền tảng của chính Việt Nam, do người Việt Nam vận hành và phát triển.