Vietnam IT Day 2016

VINASA tổ chức thành công Vietnam IT Day 2016 tại Nhật Bản

VINASA tổ chức thành công Vietnam IT Day 2016 tại Nhật Bản

09:57, 04/03/2016

Với 16 doanh nghiệp Việt Nam tham gia, sự kiện đã diễn ra trong 5 ngày liên tục từ 22-26/2/2016 tại 03 thành phố Tokyo, Osaka và Kyoto.