VTI Group

VTI Academy - đường đến doanh nghiệp của các bạn đam mê CNTT

VTI Academy - đường đến doanh nghiệp của các bạn đam mê CNTT

15:52, 10/08/2022

Trong suốt quá trình phát triển, VTI Academy đã và đang cung cấp được số lượng lớn nhân sự CNTT chất lượng cho cả thị trường trong và ngoài nước, góp phần giải cơn khát nguồn lực IT cho các doanh nghiệp hiện nay.