web ONE Mesh

Mesh Wifi của VNPT Technology nhận giải Vàng Make in Vietnam

Mesh Wifi của VNPT Technology nhận giải Vàng Make in Vietnam

17:21, 13/12/2021

Ngày 11/12/2021, tại lễ công bố và trao giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam, Bộ thiết bị Mesh Wifi 5/6 Access Point và của VNPT Technology đã nhận giải Vàng thuộc hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc.