xây dựng nhà máy

Samsung sắp xây dựng nhà máy chip tiên tiến mới ở Texas

Samsung sắp xây dựng nhà máy chip tiên tiến mới ở Texas

15:25, 24/11/2021

Việc Samsung xây dựng nhà máy chip tiên tiến ở bang Texas là chiến thắng cho chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với ưu tiên bảo mật chuỗi cung ứng và tăng công suất bán dẫn trên đất Mỹ.