Xung kích Chuyển đổi số

Chuyển đổi số tại Việt Nam: Hành trình đầy thách thức!

Chuyển đổi số tại Việt Nam: Hành trình đầy thách thức!

23:45, 24/01/2020

Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ. Trong đó những doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam chính là hạt nhân. Việt Nam cần phải làm những gì để đi nhanh hơn trong quá trình chuyển đổi số này?