80% bộ phận CNTT không có quyền mua sắm thiết bị

80% bộ phận CNTT không có quyền mua sắm thiết bị
Tạp chí Nhịp sống số - Theo “Báo cáo nghiên cứu Hiện trạng Đám mây 2016” vừa được tập đoàn VMware công bố tại sự kiện vForum Việt Nam ngày 2/11, tại khu vực ASEAN, có ít nhất 80% người được khảo sát cho rằng việc mua sắm và quản lý các tài nguyên CNTT hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bộ phận CNTT.

Tình hình sẽ trở nên xấu đi khi có thêm nhiều nhà lãnh đạo bộ phận nghiệp vụ trở thành những người có thẩm quyền ra quyết định về mua sắm công nghệ, dẫn đến hoạt động ra quyết định trong doanh nghiệp phân tán, manh mún về tiêu chuẩn, làm gia tăng chi phí, độ phức tạp và rủi ro.

Báo cáo của

Thực trạng trên dẫn tới sự trùng lặp về chi tiêu vào các dịch vụ CNTT (67%) và thiếu thông tin về chi tiêu CNTT chung trên phạm vi toàn bộ tổ chức. Ngoài ra, 78% cho rằng việc phân tán hóa công nghệ đang làm gia tăng lỗ hổng bảo mật trong tổ chức trước các vụ tấn công an ninh mạng.

Trước thực tế trên, theo VMware, các doanh nghiệp tại ASEAN cần phải ứng dụng một môi trường hoạt động chung cho tất cả các môi trường điện toán đám mây, đảm bảo các mô hình triển khai, thông tin và quản trị đồng nhất cho tất cả mọi ứng dụng chạy trên môi trường điện toán đám mây và trong trung tâm dữ liệu tại chỗ, không phụ thuộc vào nền tảng phần cứng hoặc phần mềm ảo hóa đang chạy ứng dụng đó.

Để giúp các tổ chức tại khu vực ASEAN cân đối những mục tiêu của cả các nhà lãnh đạo bộ phận nghiệp vụ và bộ phận CNTT trong bối cảnh có nhiều môi trường điện toán đám mây hiện nay, VMware đã mở rộng chiến lược điện toán đám mây lai với Kiến trúc xuyên đám mây của VMware (VMware Cross-Cloud Architecture), cho phép các doanh nghiệp có thể quản lý, quản trị và bảo mật các ứng dụng đang chạy trên nhiều môi trường điện toán đám mây công cộng, bao gồm cả AWS, Azure và IBM Cloud...

Có thể bạn quan tâm