Giải pháp

Giới bất động sản bắt đầu quan tâm đến ứng dụng AI

Giới bất động sản bắt đầu quan tâm đến ứng dụng AI

Hôm nay lúc 15:06

Với khả năng tính toán và tốc độ vượt trội, AI đang âm thầm thay đổi ngành bất động sản, đem lại lợi ích cho các công ty môi giới, người bán nhà lẫn người mua nhà.