Nền tảng

VinHMS và công cuộc chuyển đổi số ngành khách sạn tại DX Summit 2022

VinHMS và công cuộc chuyển đổi số ngành khách sạn tại DX Summit 2022

Hôm qua, lúc 11:19

Chuyển đổi số là từ khóa tìm kiếm hot nhất trong những năm gần đây, và đã trở thành xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp hiện nay. Hành trình chuyển đổi số không dừng lại ở việc số hóa quy trình của các doanh nghiệp truyền thống mà còn là sự thay đổi trong văn hóa doanh nghiệp.