Nền tảng

Microsoft đang đóng cửa metaverse AltspaceVR

Microsoft đang đóng cửa metaverse AltspaceVR

Thứ năm lúc 14:14

Nền tảng metaverse AltspaceVR trước đây từng một lần thông báo ngừng hoạt động và được Microsoft cứu vớt.