Báo chí - Truyền thông

Tối ưu hoá quản trị tòa soạn số: Câu chuyện từ lý thuyết đến doanh thu

18:15, 07/12/2023

Việc ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, tác nghiệp, sản xuất và phân phối nội dung... từ đó tối ưu hoá quản trị toà soạn để tạo doanh thu đột phá đang là câu chuyện "nóng" của lĩnh vực Báo chí - Truyền thông.