Dịch vụ

Trình duyệt Firefox hỗ trợ Windows 7 và 8.1 đến tháng 9/2024

14:32, 01/06/2023

Nếu đang sử dụng Firefox trên Windows 7 hoặc 8.1, người dùng cần biết rằng Mozilla vẫn sẽ hỗ trợ trình duyệt này thêm hơn một năm nữa.