Hạ tầng

Chuyển đổi số giúp xử lý nhanh dữ liệu theo thời gian thực

15:00, 13/07/2023

FPT vừa đề xuất chiến lược dữ liệu, phát kiến mô hình hạ tầng CNTT "Made by FPT" giúp các nhà lãnh đạo chỉ đạo tức thời bằng dữ liệu, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.