Hạ tầng

[Trực tiếp] Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam 2021

[Trực tiếp] Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam 2021

17:13, 30/11/2021

Ngày 1,2,4/12/2021, VINASA tổ chức Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam DX Summit) với chủ đề Tăng tốc Chuyển đổi số hướng tới một Việt Nam Số.