Hạ tầng

Việt Nam vào Top 10 thị trường mới nổi về Trung tâm Dữ liệu

Việt Nam vào Top 10 thị trường mới nổi về Trung tâm Dữ liệu

Thứ năm lúc 18:19

“Việt Nam là một trong 10 thị trường mới nổi trên Thị trường Trung tâm Dữ liệu Toàn cầu, nhờ tốc độ tăng trưởng ấn tượng, năng lực cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, năng lực tổ chức, doanh nghiệp lớn”, báo cáo của Research And Markets cho biết.