Chuyển đổi số

CĐS trong ngành Giao thông - Logistic: Làm gì để "bứt tốc"?

CĐS trong ngành Giao thông - Logistic: Làm gì để "bứt tốc"?

Hôm nay lúc 16:06

Logistics là ngành dịch vụ đóng vai trò thiết yếu, làm nền tảng cho phát triển thương mại... Trên thế giới, lĩnh vực này đang có sự bứt phá mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi số. Còn tại Việt Nam thì sao?