Chuyển đổi số

3 bước tận dụng dữ liệu để lên kế hoạch nhân sự cho doanh nghiệp

3 bước tận dụng dữ liệu để lên kế hoạch nhân sự cho doanh nghiệp

Hôm nay lúc 10:03

Một kế hoạch nhân sự hiệu quả cần đạt được các mục tiêu về số lượng, chất lượng nhân sự và dựa trên mức ngân sách hợp lý. Tuy vậy, sai lầm của hầu hết doanh nghiệp là chỉ tập trung vào số lượng, ngân sách, hoặc đề ra mục tiêu quá xa so với thực tế. Điều này xuất phát từ tình trạng thiếu dữ liệu, khiến việc lập kế hoạch trở nên cảm tính.