Chuyển đổi số

Giải pháp quản lý doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0

Giải pháp quản lý doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0

Hôm qua, lúc 15:56

SaleUp ERP, giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp cho Traphaco, Sài Gòn foods... vừa được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê của ngành công nghệ thông tin.