Tiêu dùng

MoMo ra mắt chương trình QR Săn Kim Cương

MoMo ra mắt chương trình QR Săn Kim Cương

13:57, 23/11/2022

Với chương trình QR Săn Kim Cương, với mỗi lượt thanh toán, chuyển trả bằng mã QR, người dùng sẽ tích lũy được item "Kim Cương" để đổi ra nhiều phần quà