Trải nghiệm

Windows 12 sẽ được bổ sung hàng loạt thuật toán máy học

Windows 12 sẽ được bổ sung hàng loạt thuật toán máy học

Hôm qua, lúc 15:21

Theo Windows Central, phiên bản Windows 12 có thể sẽ được tích hợp nhiều thuật toán máy học hơn để hỗ trợ người dùng trong các tác vụ hàng ngày.