Kinh tế

Xuất hiện nền tảng mua sắm tập trung cho doanh nghiệp

Xuất hiện nền tảng mua sắm tập trung cho doanh nghiệp

Thứ tư lúc 16:00

DauThau.Net - Mạng đấu thầu tư nhân đầu tiên tại Việt Nam cho phép doanh nghiệp chào hàng và mua sắm tập trung hiệu quả. Giúp các doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sau đại dịch Covid.