Nhân lực

TP. HCM: Lương đăng tuyển cao hơn 7-10% so với trước dịch vẫn khó tuyển lao động phổ thông

TP. HCM: Lương đăng tuyển cao hơn 7-10% so với trước dịch vẫn khó tuyển lao động phổ thông

Hôm qua, lúc 16:16

Theo khảo sát của Việc Làm Tốt vào tháng 10/2021, chỉ có 58% người lao động đã về quê có dự định quay trở lại TPHCM làm việc, 42% còn lại đều khẳng định sẽ không quay lại.