Thương mại điện tử

Xuất khẩu thương mại điện tử có thể đạt 296 nghìn tỷ đồng vào năm 2027

Thứ tư lúc 17:07

Doanh thu xuất khẩu thương mại điện tử của Việt Nam có thể đạt đến 296,3 nghìn tỷ đồng vào năm 2027 nếu như các doanh nghiệp được hỗ trợ đầy đủ và đẩy nhanh tốc độ áp dụng thương mại điện tử.