Diễn đàn nhân lực

Google chi hàng tỉ USD để sa thải nhân viên

15:44, 31/01/2024

Google đã chi thêm 700 triệu USD cho việc sa thải nhân viên chỉ trong tháng 1/2024, ngay cả khi công ty ghi nhận mức tăng trưởng từ các bộ phận quảng cáo, điện toán đám mây và dịch vụ.