Diễn đàn nhân lực

Nhiều dự án blockchain liêu xiêu vì bị "câu người"

Nhiều dự án blockchain liêu xiêu vì bị "câu người"

Hôm qua, lúc 14:18

Một thách thức đến từ việc phát triển quá nhanh của blockchain là các lập trình viên tuy nhiều, nhưng số lượng người làm được và hiểu rõ sức mạnh của mảng này lại không có bao nhiêu.