Diễn đàn nhân lực

Mạng xã hội Twitter tiếp tục cắt giảm nhân sự hàng loạt

Mạng xã hội Twitter tiếp tục cắt giảm nhân sự hàng loạt

13:12, 09/01/2023

Nền tảng mạng xã hội Twitter tiếp tục có những cải cách lớn, với nhân sự xáo trộn và sa thải hàng loạt.