Tiêu điểm

Bộ TT&TT ra mắt Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số báo chí

Thứ ba lúc 09:10

Cùng với Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) cũng công bố bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số của các cơ quan báo chí.