Tiêu điểm

Vinh danh TOP 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2023:

11:25, 22/09/2023

Tổng doanh thu năm 2022 của TOP 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam đạt 164.026 tỉ đồng, tương đương hơn 7 tỷ USD chiếm 43,75% tổng doanh thu ngành