Bảo mật

Cisco ra mắt Trợ lý AI cho Bảo mật

Thứ năm lúc 17:18

Trợ lý AI cho bảo mật mới từ Cisco đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc đưa trí tuệ nhân tạo trở thành một công vụ phổ biến trên bảo mật đám mây