Bảo mật

MK Group trở thành cổ đông chiến lược của Smart Cyber Security

MK Group trở thành cổ đông chiến lược của Smart Cyber Security

Thứ ba lúc 16:33

MK Group sẽ đầu tư vào Smart Cyber Security với vai trò cổ đông chiến lược, đồng thời ông Nguyễn Trọng Khang trở thành thành viên HĐQT của Smart Cyber Security.