Bảo mật

Hơn 60.000 ứng dụng Android bị nhiễm phần mềm độc hại

Hôm qua, lúc 15:31

Bitdefender đã phát hiện ra một chiến dịch phần mềm độc hại tấn công các thiết bị di động trên toàn thế giới trong hơn 6 tháng nhằm đẩy quảng cáo đến các thiết bị Android với mục đích tăng doanh thu.