Hoạt động CSR

UpRace 2023 lan tỏa thông điệp “Hành trình hạnh phúc"

16:05, 13/09/2023

Dự án chạy bộ vì cộng đồng UpRace 2023 sẽ diễn ra từ 06/10 đến 29/10/2023, với sự đồng hành của 3 tổ chức xã hội trong lĩnh vực giáo dục, xã hội, môi trường.