Hoạt động CSR

Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng chung sức "Nâng bước em đến trường"

Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng chung sức "Nâng bước em đến trường"

17:36, 10/11/2022

Tập đoàn FPT và Quỹ người FPT vì cộng đồng mới đây đã đóng góp 4,5 tỷ đồng, trực tiếp đồng hành cùng Quỹ Hy Vọng trong dự án “Nâng bước em đến trường" tại các tỉnh miền Tây.