Chuyển động thị trường

Hướng đến người dùng trẻ, J&T Express tăng cường hiện diện trên mạng xã hội

Hướng đến người dùng trẻ, J&T Express tăng cường hiện diện trên mạng xã hội

18:06, 03/01/2023

Với sự am hiểu công nghệ, cởi mở với các xu hướng mới, người dùng trẻ là những khách hàng mà hầu hết các thương hiệu đều hướng đến với nhiều cách thức khác nhau...