Chuyển động thị trường

Việt Nam đang trở thành điểm đến mới cho trung tâm dữ liệu ở Châu Á

15:49, 16/05/2024

Việt Nam đang ở vị trí ưu tiên trong danh sách các quốc gia mà nhà đầu tư và nhà vận hành Trung tâm dữ liệu quan tâm khi tìm cách thâm nhập thị trường.