Xu hướng

Trí tuệ nhân tạo giúp nâng tầm ứng dụng Windows Photos

Hôm qua, lúc 15:52

Các nhà phát triển của Microsoft tiếp tục tích hợp nhiều công cụ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) khác nhau vào hệ điều hành Windows.