Đào tạo

Giáo dục trực tuyến: Cần xác định điểm ưu tiên và chọn lộ trình phù hợp

Giáo dục trực tuyến: Cần xác định điểm ưu tiên và chọn lộ trình phù hợp

Chủ nhật lúc 02:07

Giáo dục trực tuyến không chỉ là câu chuyện thay đổi phương thức dạy và học, đưa tài nguyên lên môi trường internet... mà còn là việc làm cho nội dung phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo và có sự cải tiến liên tục.