Tài chính - ngân hàng

Quý II/ 2021: Tấn công Trojan vào ngân hàng tăng đến 60%

Quý II/ 2021: Tấn công Trojan vào ngân hàng tăng đến 60%

18:08, 10/09/2021

Các cuộc tấn công sử dụng phần mềm độc hại nhắm vào ngân hàng được phát hiện và ngăn chặn đã tăng đến 60% trong Quý II/ 2021, theo ghi nhận từ Kaspersky.