Tài chính - ngân hàng

Việt Nam có gần 4 triệu người sử dụng Mobile Money

14:52, 01/06/2023

Mobile Money là dịch vụ dùng tài khoản viễn thông để thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ, từ đó thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là tại các vùng nông thôn.