Đổi mới kỹ thuật số nhờ Microsoft Azure

Đổi mới kỹ thuật số nhờ Microsoft Azure
Tạp chí Nhịp sống số - Tại Châu Á – Thái Bình Dương, rất nhiều khách hàng của Microsoft đang khai thác Azure như nền tảng đám mây để phát triển các năng lực vượt trội về phân tích dữ liệu và số hóa. Thực tế, Microsoft đã tăng trưởng 3 con số về IoT và dịch vụ phân tích tiên tiến nhờ Azure.

Sau đây là vài trường hợp điển hình của khách hàng tại Châu Á – Thái Bình Dương đã chuyển đổi vận hành thành công nhờ

Đổi mới kỹ thuật số nhờ Microsoft Azure

Thời tiết khó dự đoán có thể phá hỏng sản lượng của nông dân nuôi hàu mọi khu vực. Tại Tasmania, ngày thất thu vì thời tiết xấu có thể làm nông dân mất hơn US$90,000. The Yield, một công ty công nghệ nông nghiệp, làm việc cùng chính phủ Tasmania và các nông dân hàu tại 14 cửa sông nhà nước, để triển khai hệ thống IoT với cảm biến dựa trên điện toán đám mây Azure và năng lực học máy. Hệ thống IoT cung cấp cho các nông dân và các chuyên gia điều tiết những truy cập chính xác, tin cậy theo thời gian thực để tạo ra những quyết định nhanh hơn về chăm sóc và thu hoạch hàu.

Chăm sóc sức khỏe dễ dàng nhờ đám mây

Đám mây là cầu nối để bệnh nhân được phục vụ tốt hơn.

Đám mây là cầu nối để bệnh nhân được phục vụ tốt hơn.

Chuyến đi tới Indonesia đã thay đổi cuộc đời của nhà sáng lập RingMD, Justin Fulcher, khi anh chứng kiến rất nhiều người không có kiến thức cơ bản về chăm sóc y tế tại những thị trường mới nổi. Anh bắt đầu xây dựng RingMD để chuyển đổi công nghiệp chăm sóc sức khỏe tại CA-TBD nhờ sử dụng tiếp cận do dữ liệu điều khiển để chăm sóc bệnh nhân. Sử dụng Azure, RingMD lưu trữ và phân tích các hồ sơ bệnh nhân của các nhà cung cấp dịch vụ y tế, nơi hiện nay, đã lưu trữ bảo mật 1.5 triệu hồ sơ bệnh nhân tại 50 quốc gia trên toàn cầu thuộc hơn 10,000 nhà cung cấp dịch vụ y tế. Tầm nhìn thấu đáo về dữ liệu giúp các bác sĩ và quản lý bệnh viện ra quyết định, giúp các nhà cung cấp dịch vụ y tế hiệu quả hơn với chất lượng tốt hơn cho bệnh nhân.

Kinh doanh tốt hơn nhờ đám mây:

Azure giúp các lãnh đạo của Trade Me đưa ra các quyết định hành động từ báo cáo trực tuyến thay vì cảm tính.

Azure giúp các lãnh đạo của Trade Me đưa ra các quyết định hành động từ báo cáo trực tuyến thay vì cảm tính.

3.7 triệu thành viên tích cực đã tạo ra 60% truy cập web từ New Zealand,Trade Me hiện nay là trang rao vặt và đấu giá lớn nhất với mọi mặt hàng từ nữ trang tới nhà cửa. Để phát triển tăng trưởng, Trade Me tận dụng tầm nhìn dữ liệu và phân tích vận hành của dịch vụ Power BI và Azure Machine Learning nhằm hiểu biết hơn về khách hàng, xu hướng thị trường và cơ hội. Đó là tổng quan về chủng loại và lượng giao dịch, liệt kê các xu hướng cũng như phân tích truy cập trang. Các lãnh đạo có thể ra quyết định tốt hơn, thay vì cảm tính.

Có thể bạn quan tâm