AEON MALL Việt Nam

Tetra Pak và Aeon Mall hợp tác phát động chương trình thu gom vỏ hộp giấy

16:17, 01/06/2022

Ngày hội “Tái chế rác thải – Bảo vệ tương lai” và chương trình thu gom vỏ hộp giấy, vật liệu bao bì vừa được phát động tại các trung tâm thương mại Aeon Mall trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.