Amazon Security Lake

AWS giới thiệu dịch vụ hồ dữ liệu bảo mật Amazon Security Lake

15:50, 12/01/2023

Dịch vụ hồ dữ liệu bảo mật chuyên dụng giúp các tổ chức tổng hợp, quản lý và phân tích dữ liệu log và sự kiện, giúp phát hiện, điều tra và ứng phó nhanh hơn với các mối đe dọa