an toàn không gian mạng quốc gia

Xử lý chiến dịch tấn công APT nguy hiểm nhắm vào Việt Nam

Xử lý chiến dịch tấn công APT nguy hiểm nhắm vào Việt Nam

15:30, 08/04/2021

Ngay sau khi thu thập thông tin, đánh giá tình hình, Cục An toàn thông tin đã phối hợp với các doanh nghiệp ISP để ngăn chặn, xử lý chiến dịch tấn công APT nguy hiểm nhắm vào các nước Trung Á, Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.