Apple

Apple ưu tiên chọn Việt Nam làm nơi sản xuất iPhone, MacBook

Apple ưu tiên chọn Việt Nam làm nơi sản xuất iPhone, MacBook

Hôm nay lúc 16:05

Apple được cho là đang tìm cách thúc đẩy sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc, trong đó Việt Nam và Ấn Độ trở thành hai quốc gia được xem xét nghiêm túc để trở thành các giải pháp thay thế tiềm năng.