Apple Uptown

Apple đóng cửa vĩnh viễn một Apple Store tại Mỹ

Apple đóng cửa vĩnh viễn một Apple Store tại Mỹ

15:08, 26/10/2020

Apple Uptown ở Minneapolis (Mỹ) tạm thời đóng cửa vào tháng 3 do Covid-19, nhưng không giống như các Apple Store khác ở Mỹ, cửa hàng này sẽ không mở cửa trở lại.