Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 8 lộ ảnh render, thiết kế có thay đổi?

Apple Watch Series 8 lộ ảnh render, thiết kế có thay đổi?

12:32, 24/11/2021

Bản render của Apple Watch Series 8 đã xuất hiện, tiết lộ thiết kế của thiết bị.