Báo cáo thường niên

Huawei đạt doanh thu 136,7 tỷ USD, lợi nhuận ròng 9,9 tỷ USD trong năm 2020

Huawei đạt doanh thu 136,7 tỷ USD, lợi nhuận ròng 9,9 tỷ USD trong năm 2020

14:42, 02/04/2021

Huawei vừa công bố Báo cáo thường niên năm 2020. Tăng trưởng chậm lại, nhưng kết quả kinh doanh của công ty phần lớn đúng như dự báo.