bkav

Bkav ra mắt Bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số

Bkav ra mắt Bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số

08:45, 06/06/2022

Bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số Bkav DX được Bkav đúc kết từ 18 năm kinh nghiệm triển khai các dịch vụ số và 4 năm gần đây đầu tư mạnh cho chuyển đổi số, đại diện Tập đoàn này cho biết.