Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Người dùng là tiêu chí đánh giá thành công của nền tảng số

Người dùng là tiêu chí đánh giá thành công của nền tảng số

15:23, 07/09/2021

Đã là nền tảng thì phải là dùng chung toàn ngành, toàn quốc; còn đã là ứng dụng số thì phải là 100% người dùng… đó là tiêu chí đánh giá sự thành công của một nền tảng số…