cách mạng công nghệ

Cuộc cách mạng robot đang âm thầm diễn ra

Cuộc cách mạng robot đang âm thầm diễn ra

11:25, 07/02/2016

Có thể bạn không nhận ra, nhưng chúng ta đang ở trong những thời điểm khởi phát của cuộc cách mạng mang tên công nghệ robot.