camera thông minh DeepLens

Amazon bán ra thị trường camera thông minh DeepLens, giá 250 USD

16:03, 04/12/2017

Amazon vừa chính thức bán ra thị trường camera thông minh DeepLens với giá 250USD, đi kèm là nền tảng SegaMaker rất hữu ích cho việc phát triển ứng dụng và kinh doanh.