can thiệp của chính phủ

Trung Quốc đòi các hãng công nghệ cung cấp "chìa khóa" lỗ hổng bảo mật

Trung Quốc đòi các hãng công nghệ cung cấp "chìa khóa" lỗ hổng bảo mật

15:30, 28/12/2015

Chính quyền Trung Quốc mới đây ban hành một đạo luật mới yêu cầu các hãng công nghệ cung cấp các "chìa khóa" lỗ hổng bảo mật để tiếp tục hoạt động tại thị trường này.