cảnh báo an ninh mạng

Cảnh báo mới về những xu hướng bảo mật năm 2021

Cảnh báo mới về những xu hướng bảo mật năm 2021

17:55, 25/12/2020

Trong khi những lỗ hổng từ năm 1999 vẫn còn được hacker tiếp tục khai thác, thì đã xuất hiện những "làn sóng" mới mang đến những nguy cơ trên diện rộng hơn, với trình độ tấn công tinh vi hơn nhằm vào các doanh nghiệp, tổ chức và cả người dùng cá nhân.