Central Pharmacy

Lấy động lực vì cộng đồng, Central Pharmacy đã xây dựng đội ngũ nhân sự như thế nào?

15:46, 10/02/2023

Xác định rõ mục tiêu “vì cộng đồng", chuỗi nhà thuốc Central Pharmacy và đội ngũ nhân sự luôn giữ vững phương châm và sứ mệnh phục vụ khách hàng tận tâm.