chatbot Facebook

Đã có thể chuyển tiền quốc tế qua Facebook Messenger

15:16, 22/02/2017

Hãy quên việc lên Facebook chỉ để “like” và “share” đi, từ nay bạn hoàn toàn có thể chuyển tiền quốc tế qua Messenger.