Cloostermans

Amazon mua lại Cloostermans, biến công ty trở thành một phần Amazon Robotics

Amazon mua lại Cloostermans, biến công ty trở thành một phần Amazon Robotics

16:38, 12/09/2022

Trước khi tiến hành thu mua, Amazon và Cloostermans đã bắt tay hợp tác với nhau từ năm 2019…