Cố phiếu Viettel Global

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của Viettel Global đạt 1.548 tỷ đồng

15:47, 30/10/2019

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019 của Tổng CTCP Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global - Upcom: VGI), biên lợi nhuận gộp quý 3 đạt gần 40%.