CovidMaps

Lạng Sơn ra mắt "bản đồ Covid-19" theo thời gian thực

Lạng Sơn ra mắt "bản đồ Covid-19" theo thời gian thực

14:50, 25/05/2021

Phần mềm bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 (CovidMaps) tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn vừa được cho ra mắt ngày 24/5.