CPU thế hệ 12

Intel ra mắt CPU thế hệ 12 chuyên cho máy trạm

Intel ra mắt CPU thế hệ 12 chuyên cho máy trạm

13:24, 18/05/2022

Phiên bản hiệu năng cao, chuyên biệt cho tác vụ công việc của CPU Intel thế hệ 12 vừa được ra mắt.