đào tạo CNTT

Samsung khởi động chương trình đào tạo 6.000 nhân tài công nghệ mới tại Việt Nam

14:46, 06/10/2023

Samsung Việt Nam vừa khởi động chương trình đào tạo nhân tài công nghệ Innovation Campus niên khóa 2023 – 2024, với mục tiêu cho "ra lò" khoảng 6.000 nhân lực