Delta Air Lines

Miễn phí wifi trên máy bay để cạnh tranh khách

15:20, 31/01/2023

Truy cập Internet trên máy bay là nhu cầu của rất nhiều hành khách. Trong bối cảnh du lịch thế giới dần hồi phục, nhiều hãng bay đang lên kế hoạch sẽ cung cấp miễn phí wifi để cạnh tranh và thu hút khách.